ΕΞEΤΑΣΗ STRESS ECHΟ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚO ΤΜHΜΑ ΤΟΥ IASYS

Μια νέα καρδιολογική εξέταση πραγματοποιείται στο πολυϊατρείο IASYS.Η δυναμική Υπερηχογραφία STRESS ECHO.Τι είναι ;Είναι ένα υπερηχογράφημα καρδιάς στο οποίο προκαλείται κόπωση φαρμακευτικά με χορήγηση ειδικού φαρμάκου (Δοβουταμίνη) ενδοφλέβια.Η διαγνωστική αξία…

Continue Reading
Close Menu